Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

I Lillely arbejder vi ud fra Høje-Taastrup Kommunes tre grundværdier:

  • Vi har høje ambitioner for alle børn – alle har talenter og ressourcer.
  • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv.
  • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

Derudover er "Den styrkede pædagogiske læreplan" vores rettesnor i hverdagen. På den måde sikre vi at komme hele vejen rundt om barnet / børnegruppen i den pædagogiske praksis.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg