Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

I Børnehuset Lillely vægter vi forældresamarbejdet højt. Som forældre er I vores vigtigste samarbejdspartner i det daglige i forhold til jeres barns trivsel og udvikling.

Vi ønsker at skabe et samarbejde med jer, der er præget af åbenhed, dialog og gensidighed.

Når vi deler viden med jer, og I deler viden med os, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag.

 
 

Sådan samarbejder vi med forældrene

Vi anvender blandt andet Rambøll Dialog* og SprogTrappen** som redskab til den gode forældresamtale om jeres barns udvikling. Desuden vil dialogen med jer handle om jeres barns generelle trivsel i Stjernehuset såvel som derhjemme.

  • I vil som forældre blive tilbudt en opstartssamtale efter cirka 3 måneder.
  • Derefter afholder vi samtaler med jer forældre løbende efter behov.
  • I oktober/november har vi samtaler med alle kommende skolebørnenes forældre om skolestart/skoleparathed med videre

* Rambøll Dialog - læs gerne mere her:
Dialog - Hjernen&Hjertet (ramboll.com)

** SprogTrappen - læs gerne mere her:
SprogTrappen - Hjernen&Hjertet (ramboll.com)

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge B, der udover daginstitution Lillely også består af Eventyrhuset samt Kogletræet.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af 7-9 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter valgt blandt forældrene.

Valget afholdes i andet kvartal, og man vælges for 2 år. Man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst. Der afholdes cirka 4 møder om året.

På infotavler i husene finder I mailadresser på bestyrelsesmedlemmerne.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for kontaktforældregruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være:

  • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende.
  • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.

En gang om året afholder vi forældremøder. På disse møder deltager leder, alle forældre og det pædagogiske personale.

Det er nogle hyggelige timer, hvor vi mødes og har lejlighed til en god snak forældre/forældre og forældre/personale imellem.

Mødet starter ofte med, at vi inviterer jer tæt på jeres børns hverdag. Derudover bruger vi også mødet til at informerer jer om eventuelle nyheder, samt inviterer jer til oplæg om aktuelle temaer.

Daginstitution Børnehuset Lillely
Rugvænget 24 - 26
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 34 63
 
Pædagogisk leder:
Dorthe Sofie Kjærsgaard
E-mail: dorthekj@htk.dk
Telefon: 23 71 49 07

Klyngeleder: 
Rikke Tidselholdt Nielsen
E-mail: RikkeNie@htk.dk

 

Mandag – torsdag:
Klokken 06.30 – 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 – 16.30

Læs her om lukkedage.